motoir

Bez obzira na automobil koji vozite, veoma je bitno voditi računa o ispravnosti delova svog automobila, a naročito turbokompresora. Ipak, bez obzira na to što vozite automobil na redovne servise, ponekad se mogu pojaviti problemi na koje nikako ne možete da utičete. Kada je u pitanju turbokompresor, postoji nekoliko znakova koji ukazuju da je vreme za njegovu reparaciju. 

Prvi znak koji se javlja je gubitak snage motora, a uzroci mogu biti različiti. Jedan od njih može biti zapušen dpf filter, i za to će vam biti potrebno čišćenje DPF filtera. Najčešće je slučaj da strano telo upadne u kompresorsku ili turbinsku stranu pri čemu ošteti turbokompresor. Isto tako je moguće da se zbog kvara na interkuleru usisni gasovi ne hlade dovoljno, ili se zapuši izduvni sistem turbine što takođe dovodi do gubitka snage motora. Kvar ventila rasterećenja turbine, sistema za napajanje gorivom, pa čak i motorne kočnice mogu biti uzrok ovakvog problema sa turbinom i jasan pokazatelj da je turbina u kvaru

Drugi znak je lag kod turbokompresora i to je problem koji se najlakše primeti u vožnji i koji verovatno najviše smeta vozačima je pojava takozvanog turbo laga. On predstavlja onaj kvar koji se manifestuje tako što se ubrzanje vozila ne javlja istog trenutka kada se pritisne gas, nego postoji izvestan vremenski period dok motor ne obezbedi dovoljnu količinu gasova i dok turbina ne počne sa radom. 

Poslednji znak koji se pojavljuje je dim bilo koje boje iz auspuha, koji pokazuje da vaš automobil ima problme koji zahteva vašu pažnju. Ako primetite pojačan dim crne, plave ili bele boje, to je znak da je došlo do kvara na vašem automobilu, a uglavnom ovi znaci predstavljaju oštećenje turbokompresora.

Crni dim znači da motor sagoreva previše goriva i predstavlja jedan od najlakših kvarova za otklanjanje. Ako automobil izbacuje plavi dim, to je znak da dolazi do sagorevanja motornog ulja i on se svrstava u teže kategorije popravke i u većini ovakvih slučajeva je potrebno pregledati turbo punjač, karike, cilindre, klipove, itd. I poslednji, beli dim, predstavlja jedan od komplikovanijih oblika dijagnosticiranja i vrlo teško je otkloniti glavni uzrok kvara. Ovaj problem se svodi na sagorevanje motornog ulja i najčeći uzročnik je defektna turbima. 

Uzroci kvarova na turbini

Postoji nekoliko glavnih najčešćih uzroka koji dovode do gore navedenih kvarova, kao i neophodnog servisa turbine, a to su: ulje (podmazivanje), strana tela i povećan pritisak. Podmazivanje sprečava nagomilavanje ugljenika i drugih zagađivača koji mogu prouzrokovati abrazivna oštećenja unutrašnjosti vaše turbine. Strana tela kao što su delići motora, čestice prašine, sitno kamenje ili lišće mogu prodreti u turbinu i na taj način mogu izazvati oštećenje turbine. Na samom kraju poveća pritisak predstavlja jedan od glavnih uzroka problema sa turbinom i ispoljava se tako što se u vožnji izgubi gas. Naime, poznato je da turbokompresor radi tako što povećava pritisak vazduha u motoru. 

Remont turbine kao rešenje problema

U slučaju da primetite bilo koji od ovih znakova upozorenja, trebalo bi da uradite pregled i servis turbine što je pre moguće. Vaša turbina se neće popraviti sama od sebe, a što duže odlažete rešavanje ovog problema, on će postojati sve gori, a samim tim, i dosta skuplji kada se kasno odlučite za servis turbine. Pre nego što zakažete remont turbine ili pregled, potrebno je da proverite cenu turbo servisa za vaš autmobil.