Briga o posledicama koja izaziva svakodnevno kretanje u saobraćaju na osnovu upravljanja motornim vozilima podrazumeva svest o značaju bezbednosti, poštovanja svih propisa i odgovorno ponašanje. U domenu odgovornosti i ekološke svesti o važnosti umanjenja negativnih efekata, vodi se računa posebno o izduvnim gasovima koji se emituju iz motornih vozila.

Deo automobila koji ima važno mesto u umanjenju negativnih posledica koje stvaraju zagađeni izduvni gasovi, jeste dpf filter i njegovim održavanjem bave se profesionalni servisi i najbolji timovi majstora. U tom pogledu, cena čišćenja dpf filtera prava je sitnica u poređenju sa nizom prednosti koje daje redovno održavanje, proveravanje i ispitivanje funkcija ovog elementa odgovorne vožnje.

Zašto je važan dpf filter za svako motorno vozilo?

Na osnovu zakonskih odredbi i propisa koji su stupili na snagu još 2009. godine, svako motorno vozilo koje se proizvede mora imati ugrađen dpf filter. U pitanju je deo koji ima zadatak prečišćavanja izduvnih gasova, koji se stvaraju prilikom rada i obrtaja motora kretanjem na putevima. Sve čestice koje bi inače napustile vozilo putem auspuha, detaljno se prečišćavaju i lepe za snažnu i gustu konstrukciju filtera, a minimalni nivo izduvnih gasova kreće se u atmosferu. Zbog neprekidnog rada i funkcionisanja, povremeno je potrebno realizovati čišćenje dpf filtera u profesionalnom servisu, a postoji i mogućnost automatskog otpušavanja tokom vožnje na oko 60 kilometara na čas, uz veliki broj obrtaja motora.

U slučaju da dođe do zapušenja, cena čišćenja dpf filtera minimalan je trošak u poređenju sa posledicama koje može ostaviti vožnja preopterećenog sistema. Uz lampicu koja signalizira da je vreme za čišćenje filtera, osetno se smanjuje snaga gasa, a automobil može imati i povremene trzaje, vibracije i nepravilan zvuk motora. Kako ne bi bilo potrebe za obimnim i skupim popravkama, cena čišćenja dpf filtera brže je, lakše i povoljnije rešenje za sve tipove vozila.

Cena čišćenja dpf filtera – nizak trošak u poređenju sa koristima

Da bi se obezbedila mogućnost dugovečnog korišćenja motornog vozila, cena čišćenja dpf filtera od nekoliko desetina evra treba da se posmatra kao prava sitnica, sa nizom koristi koji se ogledaju u sigurnoj i neometanoj vožnji. Naime, profesionalni serviseri vrše skidanje sistema dpf filtera, a zatim i pregledanje stanja, detaljno čišćenje i povratak u vitalnu funkciju, na stepen između 98% i 100% radnih performansi.

Proces čišćenja filtera podrazumeva upotrebu najsavremenijih uređaja i mašina, na način da ne dođe ni do najmanjih promena u konstrukciji i fizičkim karakteristikama dpf filtera. Takođe, profesionalizam servisa obezbeđuje potpuno pročišćavanje i najsitnijeg detalja i neprimetnih čestica, koje će stvoriti značajne finansijske uštede, čak i do 95% u odnosu na kupovinu novog filtera, je postupak košta svega 40 evra okvirno. Iskusno osoblje obezbeđuje i mogućnost izlaska na teren u slučaju otežanog kretanja automobila zbog zapušenja filtera, čišćenje na licu mesta ili šlepanje do servisa.

Cena čišćenja dpf filtera, kao inovativnog sistema osmišljenog u cilju umanjenja negativnih efekata koje stvaraju izduvni gasovi u okruženju, zaista je na niskom nivou u odnosu na koristi koje se obezbeđuju redovnim održavanjem. Za samo 40 evra dobija se potpuno čist sistem kao da je nov, sa najboljim performansama, što je neuporedivo sa cenom za kupovinu novog dpf filtera.