Home Posao Značaj fiskalne kase u savremenim uslovima i trendovima poslovanja

Značaj fiskalne kase u savremenim uslovima i trendovima poslovanja

fiskalne kase

Razvoj biznisa, bolji finansijski rezultat i praćenje svih tokova u današnjem vremenu zahteva aktivnu primenu infomracionih tehnologija. Bilo da je u pitanju proizvodna, trgovinska ili uslužna delatnost, fiskalne kase su prisutne u svim objektima, bez izuzetka. Zajedno sa softverskim programom, ovi uređaji imaju zadatak da vešto isprate sva kretanja bez izuzetka.

Moderne fiskalne kase mogu da imaju čitač za bar kod, ili da funkcionišu po principu liste šifara. U narednom periodu plan je da se realizuje aktivna fiskalizacija novim generacijama kasa, koje će na još potpuniji način prezentovati poslovanje, ispratiti svaku nabavku i prodaju, kao i druga kretanja od značaja za delatnost, poslodavce, kupce i sve interesne strane.

Prednosti koje imaju moderne fiskalne kase za svaki tip biznisa

Uvođenje fiskalne kase donelo je visok stepen kontrole poslovanja, kako od strane samih vlasnika, poslodavaca, direktora i menadžera, tako i eksterno – u pogledu revizije i inspekcijskog nadzora. U pitanju su uređaji kroz čiji sistem prolaze apsolutno svi tokovi, odnosno kretanja zaliha prilikom nabavke, proizvodnje i prodaje, kao i robe u trgovinskim objektima, ali čak i u vezi sa zaposlenima. Na osnovu dnevnog izveštaja fiskalne kase, moguće je ustanoviti trenutni i dnevni obim prometa odnosno prodaje po datumima, zatim broj izdatih računa, ukupnu vrednost prodaje i poreske obaveze prema državi.

Zahvaljujući inovativnim otkrićima u domenu tehnike i tehnologije, današnje fiskalne kase mogu da budu mnogo više od uređaja sa ojačanom plastikom i minijaturnim ekranijma – profesionalni aparati koji imaju LED ekrane i mogućnost praćenja smenskog rada zaposlenih, upravljanje papirologijom, kreiranje izveštaja i zaista mnogo drugih mogućnosti. Takođe, inovativno otkriće je isplativa kasa sa stanovišta uštede električne energije, kao i mogućnosti lakog i brzog prenošenja, uz primenu i za sistem platnih kartica.

Najnovije fiskalne kase za kompletnu kontrolu poslovnog sistema

Najsavremenije fiskalne kase nekoliko koraka su ispred klasičnih varijanti koje su se do skoro nalazile u gotovo svim prodajnim, uslužnim i drugim objektima. Naime, tehnologija LED ekrana uz prenosive uređaje učinila je da fiskalizacija dobije novu dimenziju, kao i da budu primenjivi u svim delatnostima „u pokretu“ – na terenu, baštama kafića, prilikom komercijalnog obilaska kupaca i slično. Fiskalne kase najnovije generacije karakteriše izuzetno visok stepen brzine rada i štampe računa, kao i minimum emitovanja buke.

Pored toga, snažan kapacitet baterije ne zahteva kontinuirano punjenje, zbog čega se uređaji mogu nositi čitavog dana bez kablova, punjača i izvora struje. Moderne fiskalne kase karakteriše i platforma profesionalnog čitača bar kodova, ali i vrlo popularnih „QR“ formi koje su sve više prisutne u svim sferama biznisa. Prenosive fiskalne kase su izuzetno tražene za kafiće, restorane i druge ugostiteljske objekte, zatim trgovačke putnike, firme koje se bave dostavom i slično. Kombinacija najboljeg softvera i tehnologije prenosivih uređaja koji su univerzalni za svaki tip naplate, učinila je da ovakve fiskalne kase danas nemaju konkurenciju.

Savremeni uslovi poslovanja i trendovi koji se neverovatnom brzinom smenjuju, učinili su da fiskalne kase budu važan deo praćenja svih internih procesa. Bez obzira na veličinu preduzeća, tip delatnosti, uspeh rezultata i organizacionu strukturu, fiskalne kase su bez izuzetka potrebne svima i predstavljaju zakonsku obavezu u našoj zemlji, na osnovu koje se formiraju različiti izveštaji, vrši inspekcijski nadzor i prati tok biznisa.