Home Automobil Osiguranje od autoodgovornosti – za potpunu zaštitu drugih učesnika u saobraćaju

Osiguranje od autoodgovornosti – za potpunu zaštitu drugih učesnika u saobraćaju

Osiguranje od autoodgovornosti

Upravljanje vozilima zahteva dozu opreza, posebno jer u velikom broju slučajeva nezgode mogu izazvati i drugi učesnici u saobraćaju. Rizik postoji uvek kada se kreće u saobraćaju, bilo putničkim, teretnim vozilima ili motociklima. Da bi se posledice nezgoda i nesrećnih okolnosti umanjile i bile na najnižem nivou, osiguranje od autoodgovornosti pruža efikasno pokriće šteta i nadoknadu troškova.

Kada se ugovara osiguranje od autoodgovornosti, to je zakonska obaveza svih vlasnika i glasi na prevozno sredstvo. Za razliku od kasko varijante, osiguranje od autoodgovornosti je obavezujuće i po sili zakona mora biti polisa obezbeđena bar jednom godišnje. Najčešće, to je prilikom registracije vozila ili u slučaju promene vlasnika automobila ili teretnog prevoznog sredstva.

Pokrića koja obezbeđuje osiguranje od autoodgovornosti – za sigurnost drugih

Osiguranje od autoodgovornosti zasniva se na dobijanju polise, plaćanju premije i važenju ugovorne obaveze najduže godinu dana. Obezbeđuje nadoknadu svih troškova ukoliko dođe do nezgode, sa prepoznavanjem pravila krivice. Ugovara se za svako vozilo i glasi na prevozno sredstvo, što znači da u slučaju nezgode nije važno da li je automobilom upravljao vlasnik ili drugo lice. Sa prepoznavanjem krivice, šteta se nadoknađuje na vozilu koje nije krivo za nezgodu, od strane osiguranja vozila koje je izazvalo oštećenje i napravilo saobraćajni prekršaj.

Za razliku od kasko osiguranja uz koje se nadoknađuju svi troškovi bez obzira na krivicu, autoodogovornost pokriva štetu na vozlima, kao i licima koja su pretrpela oštećenja, a ne snose odgovornost za događaj. U zavisnosti od stepena i vrste nadoknade troškova, osiguranje od autoodgovornosti funkcioniše po principu definisane premije, kao i osigurane sume do koje se nadoknađuju štete. Sve to, zasniva se na dogovoru između društva i klijenta.

Zašto je važno obezbediti polisu za osiguranje od autoodgovornosti?

Raznovrsne usluge osiguranja pružaju veliki broj pogodnosti klijentima, posebno sa aspekta povećanog stepena pouzdanosti i sigurnosti, uz otklanjanje stresa i napetosti, posebno ukoliko dođe do određenih iznenadnih i nesrećnih okolnosti. Dobijanjem polise za osiguranje od autoodgovornosti, obezbeđuje se pokriće troškova drugim učesnicima, kao i trećim licima koji nisu krivi za nezgodu, iz ugovorne obaveze koja glasi na vozilo koje jeste odgovorno za nesrećan slučaj. U suprotnom, svako lice koje bi izazvalo određeni saobraćajni prekršaj i nezgodu, moralo bi iz sopstvenih sredstava da nadoknadi troškove oštećenim učesnicima.

Uz uplaćivanje premije osiguranja prilikom registracije vozila ili usled promene vlasnika, pouzdanost i sigurnost upravljanja vozilima podiže se na viši nivo. Nadoknada skupih troškova usled oštećenja složenih komponenti često na vozilima novijih generacija, biće zadatak osiguravajućeg društva, u skladu sa dejstvom ugovora i visinom osigurane sume. Kuće koje se bave uslugama osiguranja definišu minimalan iznos osigurane sume za određen broj štetnih događaja, kao i prema broju oštećenih lica. Za pakete usluga klijentima se obezbeđuju specijalne pogodnosti, popusti i niz benefita za dugogodišnju, uspešnu zajedničku saradnju.

Osiguravajuće kompanije pružaju širok spektar usluga, radi pokrića brojnih rizičnih situacija u kojima se ljudi mogu naći, kako u svakodnevnom životu i kretanju, tako i prilikom poslovnih poduhvata, putovanja i slično. Osiguranje od autoodgovornosti je zakonska obaveza svih vozila i bez dobijanja polise za pokriće šteta prouzrokovanih drugim učesnicima u saobraćaju nije moguće izvršiti registraciju motornih prevoznih sredstava.